osiedle Urocze 11, 31-953 Kraków (Nowa Huta)
Wejście od strony ul. Żeromskiego

Wracajac do korzeni wspolnej naszej wiary

… „I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie,w łamaniu chleba i w modlitwach. A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne, i sprzedawali posiadłości i mienie i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni.” - Dzieje Apostolskie 2:42-47

I to wystarczyło, aby począwszy od dnia Pięćdziesiątnicy, gdy na 120 żydowskich uczniów Mesjasza zgromadzonych w Jerozolimie, zstąpił Duch Święty, tysiące tysiące ludzi zamieszkujących obszar Morza śródziemnego mogło stać się częścią wspólnoty wierzących. Przez trzysta kolejnych lat, Kościół żył i służył Panu
w ten sam sposób, a ogień przebudzenia cały czas płonął.

Jobst Bittner, niemiecki pastor, miał szczególne powody, aby napisać „Zasłonę milczenia”, książkę wydaną również po polsku w 2014 roku przez Wydawnictwo W Wyłomie. Dlaczego? Ponieważ w Tybindze sytuacja była odwrotna do tej z początku historii. Wiele modlitwy, pracy, poświęcenia, szukania rozwiązań, nie przynosiło owoców…. A jednak przełom w końcu nastąpił!
Gdy zasłona milczenia nad mroczną historią Żydów w XX wieku została w końcu zerwana, a żydowskiemu dziedzictwu z pierwszego wieku przywrócono należne miejsce, zaczęło się prawdziwe uzdrowienie i zmiana….

Nowy Testament jaki znamy, nie powstał w próżni, ale w Izraelu: żydowski Król i Mesjasz, żydowscy uczniowie, mieszkańcy Jerozolimy, Judei, Galilei, którzy doskonale wypełnili proroctwa żydowskich proroków, zapisane w żydowskiej Biblii…

…”Gdybyśmy mogli obejrzeć przekaz na żywo z takich nabożeństw, prawdopodobnie nawet nie tańce ani śpiew zdziwiłyby nas najbardziej. Największym zaskoczeniem byłoby z pewnością odkrycie, jak żydowski charakter miał ten Kościół. Czytano żydowską literaturę, naśladowano żydowskiego Mesjasza i przyjmowano autorytet żydowskich apostołów. System wartości, styl życia i pogląd na świat były żydowskie. W I wieku obchodzono żydowskie święta i przestrzegano szabatu, to znaczy dniem odpoczynku była sobota. Wielu członków Kościoła było także zaangażowanych w lokalnych synagogach i związanych z nimi. Mimo, że Kościół w Rzymie i Koryncie, a także w Jerozolimie, był wielokulturowy, odzwierciedlając charakter tych miast, nadal pozostawał całkowicie żydowski…. (Zasłona milczenia str. 50)
Od wielu lat na całym świecie (również w Nowej Hucie) dzieje się tak, jak mówi mądry Salomon: nic nowego pod słońcem, a to co teraz jest, to już było od dawna… Cenny wzorzec i dokładne instrukcje mamy w Biblii.
Shalom! Bożena. ​