osiedle Urocze 11, 31-953 Kraków (Nowa Huta)
Wejście od strony ul. Żeromskiego

Prawda o Halloween

Początki Halloween sięgają starożytnego festiwalu celtyckiego, pod nazwą Samhain. Celtowie, żyjący 2000 lat temu, [w miejscu dzisiejszej Irlandii, Wielkiej Brytanii, i północnej Francji] świętowali swój nowy rok 1 listopada. Dzień ten oznaczał koniec lata i żniw, oraz początek ciemnej, chłodnej zimy, [pory roku często utożsamianej ze śmiercią]. Celtowie wierzyli, że w noc poprzedzającą nowy rok, granice pomiędzy światem żywych i umarłych zacierają się, a duchy zmarłych powracają na ziemię. Oprócz tego, że były one sprawcami kłopotów i niszczyły plony, Celtowie uważali, że obecność duchów zza światów ułatwiała Druidom, [celtyckim kapłanom] przepowiadanie przyszłości. Dla ludzi całkowicie uzależnionych od zmiennego naturalnego świata, przepowiednie te stanowiły ważne źródło pociechy i wskazówkę na okres długiej zimy. W celu upamiętnienia tego wydarzenia 31-go października Druidzi palili ogromne święte ogniska, gdzie ludzie zgromadzali się, aby spalać plony, zwierzęta, a czasem nawet ludzi, [ jako ofiary celtyckim bóstwom]. Podczas tych uroczystości Celtowie odziani byli w kostiumy, [zazwyczaj posiadające głowy i skóry zwierzęce] i usiłowali przepowiadać sobie przyszłość. Kiedy uroczystość dobiegała końca w swoich domowych paleniskach rozpalali oni ogień przyniesiony ze świętego ogniska. Miał on ich ochraniać w czasie nadchodzącej zimy. Do 43-go roku n.e. Rzymianie zajęli większość terytorium Celtów. W przeciągu czterystu lat swojego panowania na ziemi celtyckiej, Rzymianie połączyli dwa święta z kultury rzymskiej, z tradycjonalną celtycką uroczystością Samharin. Pierwszym świętem były Feralia, [dzień pod koniec października] w którym Rzymianie upamiętniali zmarłych. Drugim świętem był dzień ku czci Pomony, rzymskiej bogini owoców i drzew. Symbolem Pomony jest jabłko. Wyjaśnia to pochodzenie tradycyjnej zabawy polegającej na zjedzeniu jabłka przymocowanego na nitce, lub pływającego w wodzie, która praktykowana jest w dzisiejszych czasach. Do lat 800-tnych wpływ chrześcijaństwa rozprzestrzenił się na terytorium Celtów. W siódmym wieku Papież Bonifacy IV ogłosił 1 listopada Dniem Wszystkich Świętych, [dniem ku czci świętych i męczenników]. Dzisiaj powszechnie wierzy się, że papież usiłował zastąpić celtyckie święto jakimś podobnym, ale związanym z życiem kościoła. Święto to było nazywane również All-hallows, lub All-hallowmas, [co oznacza Dzień Wszystkich Świętych] a noc poprzedzającą je, [noc dawnego Samhain] zaczęto nazywać All-hallows, a ostatecznie Halloween. W późniejszym czasie około 1000 r.n.e. kościół ogłosił 2-ego listopada Dniem Zaduszków, [dniem ku czci zmarłych]. Czczono go podobnie jak Samhain, z wielkimi ogniskami, paradami, i przebieraniem w kostiumy świętych, aniołów i diabłów. Pomimo, że druidyzm wymarł do roku pięćsetnego, ponownie odrodził się w latach 1600-tnych, kiedy to potomkowie Celtów zaczęli interesować się swoją kulturą. W latach 1845-1851 milion emigrantów irlandzkich zalało Amerykę podczas wielkiego głodu. Z tym niesamowitym napływem ludzi, przybyły również ich zwyczaje i przesądy. Do dzisiaj wyznawcy kultu w Anglii odtwarzają corocznie, [na byłych miejscach sakralnych] rytuały Druidów. Te same pogańskie zwyczaje są zachowywane w Północnej Ameryce poprzez obchodzenie Halloween.

Współczesny Halloween - Pod wpływem mediów i komercji, obecnie to święto rozpowszechnia się w Europie i innych częściach świata. Przyjrzyjmy się w jaki sposób dzisiaj obchodzony jest Halloween. Czy nie koncentruje się na ciemności, śmierci, strachu, zniszczeniu i złu? Dominują wiedźmy, miotły, nietoperze, duchy, szkielety, śmierć i potwory. Przebieramy nasze własne dzieci za wiedźmy, diabły, wilkołaki, i wysyłamy na ulice w ciemność, aby powtarzały pogański zwyczaj trick or treat, [w naszym wydaniu ciasteczko albo psikus]. Musimy zdać sobie sprawę, że praktyki w Halloween to nie poczęstunek, sztuczka, kawałek gumy, lub cukierek. Jest to dzień, który diabeł ogłosił swoim świętem! Halloween pełny jest symboli satanistycznych i druickich zaczerpniętych z praktyk i rytuałów, które mogą wydawać się niewinne. Jednakże one reprezentują zło. Dla Druidów 31-go października jest dniem czczenia Samhain. Jest to także najbardziej święty dzień dla współczesnych satanistów i czarownic.

Co oznaczają niektóre symbole? - TRICK-OR-TREATING - podczas celtyckich świąt Muck Olla, poprzebierani żebracy chodzili od domu do domu, grożąc nieszczęściem, jeśli nic nie otrzymają. W Anglii, podczas obchodów Zaduszek był zwyczaj, że najbiedniejsi chodzili żebrać. Nazywało się to wędrówką dusz, podczas której obiecywano modlić się za każdą zmarłą osobę z domostwa, w którym otrzymano podarunek. Prezenty w dniu Halloween są dzisiaj dawane niewinnym dzieciom, które w przebieraniu widzą tylko łakocie i zabawę. Nie rozumieją jednak, że tak naprawdę podtrzymują pogańską tradycję. JACK-O-LANTERN - Irlandzka legenda mówi, że Jack oszukał diabła zachowując swoją duszę. Kiedy Jack umarł nie mógł pójść do nieba z powodu swoich kontaktów z diabłem. Z tego samego powodu nie miał wstępu do piekła. Zawróciwszy go do ciemności, diabeł rzucił mu palący węgiel, [jako światło] który Jack włożył do rzepy, którą jadł. Podobno włóczy się on teraz po ziemi ze swoim lampionem, [stąd nazwa Jack-O-Lantem] szukając miejsca na spoczynek. Inne religie zastępują rzepę czymś innym, ale wszyscy posługują się świeczką jako symbolem ognistego węgla z piekła. Do dzisiaj w wielu miejscach Anglii i Ameryce Północnej świeczka w pampkinie, z wyrzeźbioną twarzą ma odstraszać duchy i czarownice. Kiedy Druidzi brali członka rodziny, aby złożyć go w ofierze dla Samhain, zostawiali na schodach domostwa pampkina. Reprezentował on ofiarowaną osobę i gwarantował, że nikt inny nie będzie zabrany w tym roku.

Legenda, zabobon, starożytna historia? - Tak, ale wszystkie wywodzą się ze zła i są podtrzymywane przez tradycje Halloween. CZAROWNICE - Słowo czarownica pochodzi od saksońskiego słowa oznaczającego osobę mądrą-wica. Stare słowo angielskie-wicca, generalnie reprezentuje dzisiaj nauczanie czarów, a wiele współczesnych wiedźm jest członkiniami tzw. Kościoła Czarów, [The Church of Wicca] który jest oficjalnie nieopodatkowany przez U.S.Internal Revenue Service. Czarownice ciągle istnieją, a Halloween jest ich specjalną nocą. Czarownica halloween, [stara brzydka wiedźma] jest wytworem sztuki i przesądów. Jej czarna peleryna kojarzy się z magią, śmiercią i przekonaniem, że są one najbardziej aktywne nocą. Zabobon mówiący, że czarownice potrafią latać pochodzi z ich związku z duchami, stosowania narkotyków otępiających umysł i przyspieszających pracę serca. W takim stanie myślały one, iż potrafią latać. CZARNY KOT - Przez tysiące lat koty kojarzyły się z magią i śmiercią. Egipcjanie mieli bogów-koty, a Rzymska bogini Diana mogła zmieniać się w kota. Rzymska i Grecka bogini czarownic i czarnoksiężników, [Hecate] też umiała zmieniać się w kota. Norweska bogini śmierci, [Freya] jak twierdzono przyjeżdżała po duszę rydwanem kierowanym przez koty. Druidowie widzieli w kotach ucieleśnienie złej duszy, i często palili je w ogniskach Samhain. Wierzono, że czarownice też potrafiły zamieniać się w koty. W związku ze skojarzeniem ich z nocą i magią, obraz czarnego kota łatwo się przyjął. W polowaniach na czarownice w latach 1600-tnych nie tylko kobiety były palone za odprawianie czarów, ale także ich koty. Jednak czary nie umarły w tych płomieniach, a nieświadome dzieci przebrane podczas Halloween podtrzymują pogańskie zwyczaje, przekazując dalszym pokoleniom.

WRÓŻBIARSTWO - Przepowiadanie przyszłości, [kryształowe kule, karty, wróżenie z ręki, z fusów od kawy, itp.]. CZARNOKSIĘSTWO, MAGIA, CZARY, CZARODZIEJSTWO - Używanie mocy złych duchów do czarów, zaklęć, wróżb, itp. PRZEPOWIADANIE i WIESZCZKOWANIE - Przepowiadanie wydarzeń z symptomów, znaków lub duchów innych niż Duch Święty. OCZAROWANIE - Wywieranie wpływu na kogoś poprzez urok, magię, głos lub muzykę, [na przykład hipnoza]. ZAUROCZENIE - Owładnięcie kogoś magią - rzucanie uroków. WYWOŁYWANIE DUCHÓW - Komunikowanie się ze zmarłymi. ASTROLOGIA - Obserwacja, studiowanie gwiazd i planet w celu przepowiadania przyszłości - horoskopy.

CO NA TO WSZYSTKO MÓWI PISMO ŚWIĘTE? - Halloween nie jest wspomniany w Biblii, ponieważ słowo to jest stosunkowo nowe. Jednak wszystkie szatańskie rytuały związane z Druidyzmem, czarami, i innymi diabelskimi praktykami, [włącznie z Halloween] są w Piśmie Świętym surowo zabronione. Oto tego dowód; ….(19) A gdy wam będą mówić: Radźcie się wywoływaczy duchów i czarowników, którzy szepcą i mruczą, to powiedzcie: Czy lud nie ma się radzić swojego Boga? Czy ma się radzić umarłych w sprawie żywych? (Izajasza 8:19). ….(31) Nie będziecie się zwracać do wywoływaczy duchów ani do wróżbitów. Nie wypytujcie ich, bo staniecie się przez nich nieczystymi; Ja, Pan, jestem Bogiem waszym (3 Mojżeszowa 19:31). ….(26) Nie będziecie jedli niczego z krwią; nie będziecie wróżyć ani czarować (3 Mojżeszowa 19:26). ….(27) A jeżeli mężczyzna albo kobieta będą wywoływać duchy lub wróżyć, to poniosą śmierć. Ukamienują ich, krew ich spadnie na nich (3 Mojżeszowa 20:27). ….(23) Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem, jak czary, a krnąbrność, jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Ponieważ wzgardziłeś rozkazem Pana, więc i On wzgardził tobą i nie będziesz królem (1 Samuela 15:23). …. (13) Tak zginął Saul z powodu swojej niewierności, jakiej dopuścił się wobec Pana, wbrew słowu Pana, którego nie przestrzegał; zapytywał również o wyrocznię wieszczkę, (14) a nie pytał o wyrocznię Pana; On więc pozbawił go życia, władzę królewską zaś przeniósł na Dawida, syna Isajego (1 Kronik 10:13-14). ….(6) On nawet swoich synów oddał na spalenie w Dolinie Syna Chinnomowego, oddawał się wróżbiarstwu, czarom i gusłom, ustanowił wywoływaczy duchów i wróżbitów, wiele złego czynił w oczach Pana, drażniąc go (2 Kronik 33:6). ….(9) Spadną na ciebie te dwa nieszczęścia, znienacka w jednym dniu: bezdzietność i wdowieństwo spadną na ciebie w całej pełni mimo wielu twoich czarów, mimo bardzo licznych twoich zaklęć (Izajasza 47:9). ….(8) Gdyż tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Niechaj was nie zwodzą wasi prorocy, którzy są wśród was, ani wasi wróżbici, i nie słuchajcie waszych snów, które się wam śnią. (9) Albowiem oni kłamliwie wam prorokują w moim imieniu, nie posłałem ich - mówi Pan (Jeremiasza 29:8-9). W Nowym Testamencie czytamy o konsekwencje nieprzestrzegania Bożego nakazu. Zwróć uwagę, że należą do nich waśnie, odszczepieństwo i czary; ….(19) Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie: wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, (20) bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, (21) zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne; o tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą (Galacjan 5:19-21). Również w Apokalipsie, [Objawienie Jana] czytamy, jak żałosny koniec czeka ludzi, którzy nieświadomie oddają się tym praktykom; ….(12) Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. (13) Ja jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. (14) Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. (15) Na zewnątrz są psy i czarownicy, i wszetecznicy, i zabójcy, i bałwochwalcy, i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je (Objawienie Jana 22:12-15). ….(8) Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga (Objawienie Jana 21:8).

CO POWINNIŚMY ROBIĆ? - Myślę, że nie musimy być częścią tego. Możemy stanąć w tym dniu po stronie Jezusa Chrystusa!. W 1 Liście do Tesolaniczan 5:21-23 Apostoł Paweł pisze; ….(21) Wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie. (22) Od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie. (23) A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

A CO Z DZIEĆMI? - Okryj życie swoich dzieci modlitwą przez krew Jezusa, i słowo swojego świadectwa. Czy naprawdę chcemy angażować je w niesmaczne żarty na temat demonów i kościotrupów? NAUCZAJ ICH PRAWDY O HALLOWEEN, ABY CHRONIĆ JE W TYM ŚWIECIE PRZED ZACIEKŁYMI ATAKAMI SZATANA!. Czy naprawdę zabawa w naśladowanie pogańskich kapłanów jest tym, czego one w ten wieczór potrzebują?. Jeśli będziesz tej nocy w domu, uświadamiaj dzieci i rozdawaj chrześcijańskie broszury dla ich rodziców. Czy to nie Bóg mówił do swego ludu? ….Gdy ty wejdziesz do kraju, który ci daje Pan, Bóg twój, nie ucz się popełniania tych samych obrzydliwości jak tamte narody. Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by przeprowadzał przez ogień swego syna lub córkę, uprawiał wróżby, gusła, przepowiednie i czary; nikt, kto by uprawiał zaklęcia, pytał duchów i widma, zwracał się do umarłych. Obrzydliwy jest bowiem dla Pana każdy, kto to czyni. Z powodu tych obrzydliwości wypędza ich Pan, Bóg twój, sprzed twego oblicza. Dochowasz pełnej wierności Panu, Bogu swemu. Te narody bowiem, które ty wydziedziczysz, słuchały wróżbitów i wywołujących umarłych. Lecz tobie nie pozwala na to Pan, Bóg twój (5 Mojżeszowa 18:9-14). Czy nie posłuchamy tak kategorycznego nakazu naszego Boga?. Wszystkie szatańskie rytuały związane z Druidyzmem, czarami, i innymi diabelskimi praktykami, [mającymi miejsce w Halloween] są w Słowie Bożym surowo zabronione. Biblia mówi, abyśmy nie byli nieświadomi sztuczek szatańskich (2 Koryntian 2:11). W 1-szym Liście Piotra 5:8 czytamy; ….Bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć.. Niektórzy mówią; Przecież my nie traktujemy tego poważnie. Co jest w tym złego? - To tylko zabawa. Może tak! Ale Szatan bierze to na poważnie, i tak też czyni Bóg. Jako wierzący chrześcijanie, uczyńmy ten wieczór czasem dziękczynienia i uwielbienia Boga za zwycięstwo nad szatanem, śmiercią, piekłem i grobem, oraz czasem modlitwy za zmarłych, czyli tych, którzy tej nocy tak lekkomyślnie poddają się złu. Pamiętajmy, że ….I wy byliście umarłymi na skutek waszych występków i grzechów (Efezjan 2:1).