osiedle Urocze 11, 31-953 Kraków (Nowa Huta)
Wejście od strony ul. Żeromskiego

Nagrania z kazań

Cierpienia w Chrystusie

Andriej Khlopkov

42:23

Etapy Królestwa Bożego

ROman Fior

47:39

Dzieci, młodzieńcy, ojcowie

Roman Fior

45:57

Kto sieje ze łzami zbiera w radości

Andriej Khlopkov

46:14

Tożsamość zwycięzcy

Roman Fior

50:23

Efod Czy miecz

Andiej Khlopkov

48:18

Ewangelia Królestwa zradza w nas nowe życie

Roman Fior

41:01

Zdjęcie zasłony z naszych oczu

Andriej Khlopkov

46:33

Budowanie pomostów

Roman Fior

32:03

WIerność Jezusowi

Andriej Khlopkov

1:05:35

Nowotestamentowe przesłanie Chanuki

Roman Fior

43:39

Strategia Królestwa Bożego

Andiej Khlopkow

59:58

Ewangelia Królestwa przywrócenie wzroku

Roman Fior

49:44

Manna prawdziwy chleb z nieba

Andriej Khlopkov

51:15

Doskonałość czy faryzeizm

Roman Fior

33:17

Boża sprawiedliwość

Andriej Khlopkow

1:07:11

Święto Namiotów Królestwo Boże na Ziemi

Roman Fior

37:52

Święto Sukkot w czasach Jezusa

Roman Fior

46:49

Święto Namiotów w historii zbawienia

Roman Fior

29:00

Ewangelia Królestwa wstęp

Roman Fior

43:58

Dzień Pojednania Jom Kippur

Roman Fior

56:17

Wprowadzenie do wieczerzy

Roman Fior

44:35

Nowe narodzenie

Roman Fior

27:42

Kasting do Bożego Królestwa

Roman Fior

43:01

Gdzie jesteśmy w naszej drodze

Roman Fior

47:09

Co nas czeka

Roman Fior

42:15

Nie daj się zaskoczyć

Roman Fior

45:33

Razem na spotkanie Oblubieńca III

Roman Fior

47:07

Razem na spotkanie Oblubieńcz II

Roman Fior

42:30

Razem na spotkanie Oblubieca

Roman Fior

41:29

Przez wiarę cz.III

Roman Fior

38:15

Przez wiarę

Roman Fior

34:11

Wierzę Bogu czy sobie

Roman Fior

36:06

Moje dokonania, czy Boże możliwości

Roman Fior

37:45

Zrób miejsce dla Boga

Roman Fior

33:34

Miłość czy kalkulacja

Roman Fior

36:25

Myśli II

Roman Fior

37:27

Myśli cz.1

Roman Fior

37:31

Rola rozumu w wierze

Roman Fior

38:56

Pokój czy porządek

Roman Fior

35:05

Władza związywania w duchowej walce

Roman Fior

40:35

Szabat

Roman Fio

23:45

Jedność

Roman Fior

32:12

Dopalacze

Roman Fior

24:13

Przepływ Bożego Życia

Roman Fior

31:46

Bojaźń Boża III

Roman Fior

46:03

Bojaźń Boża cz.II

Roman Fior

43:33

Bojaźń Boża cz.1

Roman Fior

34:59

Odnowienie relacji

Roman Fior

38:34

Dzień niedoli

Roman Fior

43:37

Boża pomoc

Roman Fior

44:43

Pięćdziesiątnica

Roman Fior

30:37

Ojcostwo

Roman Fior

43:32

Miłość czy intercyza

Roman Fior

43:21

Boże drogi

Roman Fior

38:45

Doskonałość

Roman Fior

44:15

Po Bożemu czy po mojemu

Roman Fior

41:22

Zmartwychstanie

Roman Fior

54:20

Kształtowanie wiary

Roman Fior

58:19

Powrót Króla Sąd Narodów

Roman Fior

40:22

Jedni drugim- funkcjonowanie wspólnoty

Roman Fior

29:54

Zbawienie Izraela cz.II

Roman Fior

44:55

Zdobywanie warowni

Roman Fior

47:59

Od wiary do wolności

Roman Fior

47:24

Powrót Króla zbawienie Izraela cz.1

Roman Fior

37:02

Powrót Króla, Baranek czy Lew

Roman Fior

43:20

Królestwo w nas cz.III rozliczenie sług

Roman Fior

45:25

Królestwo w nas cz.II

Roman Fior

46:40

Królestwo w nas cz.1

Roman Fior

51:25

Fazy Królestwa Bożego

Roman Fior

38:10

Pierwsze zasady Królestwa

Roman Fior

26:39

Przypowieść o siewcy cz.III

Roman Fior

44:26

Przypowieść o siewcy cz.II

Roman FIor

59:01

Królestwo Boże w przypowieściach cz1

Roman Fior

1:03:49

Koniec Świata

Roman Fior

44:42

Święto Namiotów w rozumieniu uczniów Jezusa

Roman Fior

29:31

Boża czy ludzka budowla

Roman Fior

45:12

Boże instrukcje dla pomagających

Roman Fior

34:15

Cena uczniostwa-walka

Roman Fior

49:05

Cena uczniostwa- budowanie

Roman Fior

38:29

Odkrywanie prawdziwych pragnień

Roman Fior

53:40

Mesjasz znaczenie pojęcia

Roman Fior

51:39

Wiara i Prawo

Roman Fior

44:33

List do Galacjan przegląd

Roman Fior

47:05

Boży rodzaj wiary

Roman Fior

43:52

Obmywanie czy uśmiercanie

Roman Fior

39:49

Modlitwa i służba słowa

Roman Fior

53:02

Uzupełniajcie wiarę miłością2

Roman Fior

45:23

Zasady porozumiewania się

Justyna Pasionek

1:30:36

Źrenica Bożego Oka

Radek Siewniak

56:09

Uwolnienie

Sławek Butenko

1:03:14

Warsztaty uwolnienia1

54:20

Warsztaty Uwolnienia3

06:49

Warsztaty Uwolnienia2

1:41:18

Wprowadzenie do uwolnienia

Roman Fior

44:51

Relacja z konferencji uwolnienia

Dorota Świerad

17:10

Uzupełniajcie wiarę miłością1

Roman Fior

49:39

Zmartwychwstanie

Roman Fior

41:07

Uzupełniajcie wiarę braterstwem

Roman Fior

37:54

Perspektywa wspólnoty

Roman Fior

53:10

Przyjdź Królestwo Twoje

Roman Fior

45:47

Zbawienie czy Królestwo

Roman Fior

33:39

Gorliwość

Roman Fior

27:49

Uzupełniajcie wiarę pobożnością

Roman Fior

21:13

Akwizycja czy zaspokajanie potrzeb

Roman Fior

35:36

Kim Jesteś

Roman Fior

33:35

Wizja Kościoła Syloe

Roman Fior

29:34

Zbieranie z Jezusem

Roman Fior

22:50

Warsztaty Uwielbienia5

03:39

Warsztaty Uwielbienia 1

Piotr Płecha

41:41

Uwielbienie

Piotr Płecha

44:14

Warsztaty-Uwielbienia4

Iwona Krzemińska

26:34

Uwolnienie Grupowe

Iwona Krzemińska

40:29

Warsztaty Uwielbienia3

Agnieszka Płecha

27:36

Warsztaty Uwielbienia2

Agnieszka Płecha

01:17

Boża obecność w życiu człowieka

Roman Fior

25:08

Bóg ratuje człowieka

Roman Fior

28:20

Świadectwa z Izraela

Piotr i Dorota Herok

1:08:39

Uwielbienie prorocze

Kuba Herok

1:09:52

Uwielbienie tańcem

Dorota Herok

1:32:00

Uzupełniajcie wiarę wytrwałością

Roman Fior

34:13

Chrzest ogniem

Roman Fior

39:53

Święto Sukkot

Roman Fior

37:44

Miłosierny Ojciec

Roman Fior

20:56

Odnowiciele

Roman Fior

29:25

Duch Święty

Roman Fior

39:58

Jezus Sługą Pana

Roman Fior

25:17

Uzupełniajcie poznanie powściągliwością

Roman Fior

47:57

Dwa stada i jedna owczarnia

Roman Fior

43:28

Wielkość dzieła Jezusa

Łukasz Popiołek

35:13

Pustynia

Anton Antonowicz

44:14

Szukanie Bożego Królestwa

Łukasz Popiołek

32:07

Korygowani przez Boga

Roman Fior

18:01

Uzupełniajcie wiarę.. poznaniem

Roman Fior

31:18

Podbój ziemi obiecanej

Roman Fior

41:09

Religia czy relacja

Roman Fior

26:36

Przesłanie Święta Pięćdziesiątnicy

Roman Fior

25:10

Słyszenie i rozpoznawanie głos Boga

Roman Fior

39:03

Powołani do relacji z Ojcem

Roman Fior

46:16

Kto dobrze czuje się z Bogiem

Roman Fior

32:27

podróż modlitewna i co dalej

Anton Antonowicz

1:31:20

Uzupełniajcie waszą wiarę cnotą

Roman Fior

33:07

Czas

Roman Fior

37:10

Wieczerza Paschalna2

Roman Fior

19:35

WIeczerza Paschalna3

Roman Fior

08:23

Wieczerza Paschalna1

Agnieszka i Roman Fior

37:20

Początek służby Jezusa

Roman Fior

22:11

Spędzanie czasu z Bogiem

Łukasz Popiołek

28:07

Podróż modlitewna

Wład i Jura z KEMO

1:27:48

Czy wybrałeś swojego baranka

Roman Fior

21:35

Uzupełniajcie swoją wiarę wstęp

Roman Fior

17:05

Niewinna Krew

Roman Fior

44:05

Życie według ducha

Łukasz Popiołek

1:08:01

Właściwe uzależnienie

Roman Fior

23:39

Mania wielkości

Roman Fior

35:40

Natura człowieka

Łukasz Popiołek

40:00

Panowanie nad Ziemią

Roman Fior

35:38

Mądrość i głupota

Roman Fior

28:00

Prawdziwy uczeń Jezusa

RomanFior

21:12

Poddany Bogu w myśleniu

Roman Fior

38:43

Wiara w czasie kryzysu

Roman Fior

44:56